INFORMACIÓ CURS 2020-2021

Al següent enllaç, trobareu tota la informació del pròxim curs

INFORMACIÓ CURS 2020-2021

Sol·licitud de nova matrícula Escola de Música

Sol·licitud de nova matrícula Centre Autoritzat Professional de Música

 

PROCEDIMENT PER A LA MATRÍCULA 

Si ja eres alumne/a del Centre d’Estudis:

La renovació de la matricula serà automàtica. En cas de no continuar, es comunicarà a la secretaria del centre mitjançant correu electrònic a l’adreça ceuniomusical@gmail.com i nums. de telf. 962 731 416 – 628 512 248 abans del 26 de juny.

Si encara no eres alumne del Centre d’Estudis:

La inscripció es farà emplenant els següents documents (disponibles a la web) i s’enviarà a l’adreça de correu ceuniomusical@gmail.com

  • Document de nova matrícula a l’Escola de Música o al Centre Autoritzat.
  • DNI o document acreditatiu original de l’edat (llibre de familia).
  • Títol de Família Nombrosa, si procedeix.
  • Pagament de taxes

El pagament de taxes es farà al següent número de compte: ES85 0030 3062 5500 0026 3271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

ATENCIÓ: La nova matrícula durant els mesos de juny i juliol a l’escola de música, tindrà un descompte d’un 20%. A més a més, també hi han altres ofertes addicionals en la matrícula i en les mensualitats segons l’especialitat instrumental!

Més informació: 962 731 416 – 628 512 248

 

Novetat! LLISTATS ORDRE D’ELECCIÓ D’HORARIS AL CENTRE AUTORITZAT PROFESSIONAL DE MÚSICA

1r  Curs d’Ensenyaments Professionals 2n Curs d’Ensenyaments Professionals 3r Curs d’Ensenyaments Professionals
4t Curs d’Ensenyaments Professionals Curs d’Ensenyaments Professionals Curs d’Ensenyaments Professionals

HORARIS CURS 2020-2021

Escola de Música (Provisional)

Centre Autoritzat Professional de Música (Definitiu)

 

CALENDARI CURS 2020-2021

CORREUS ELECTRÒNICS PROFESSORAT