Proves d’accés 2018

PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS 2018

INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS CURS 2018/2019

Llistat d’alumnes que han superat les PAEP de Setembre

SOL·LICITUD D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES  PROFESSIONALS DE MÚSICA

AMB EDAT MENOR DE L’ORDINÀRIA                           AMB MÉS EDAT DE L’ORDINÀRIA

 

CONTINGUTS TERMINALS I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES ASSIGNATURES

D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Violí  Fagot Trompeta  Saxòfon  Llenguatge Musical
 Viola Flauta travessera Trompa  Piano Harmonia
  Violoncel Clarinet Tuba-Bombardí  Percussió Anàlisi
 Contrabaix  Oboè Trombó Hª de la Música