Proves d’accés 2021

Tal i com estableix la Resolució de 22 d’abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.

Calendari de la 2ª convocatòria que estableix la  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

– Inscripció: del 1de juliol a les 10:00h al 9 de juliol a les 13:00h
– Llistes provisionals: 12 de juliol de 2021
– Llistes definitives: 15 de juliol de 2021
– Realització de les proves: 2 i 3 de setembre de 2021

 Places ofertades 2ªconvocatòria

Novetat! Llistat definitiu alumnat admés a la convocatòria de setembre

ESPECIALITAT Nº PLACES OFERTADES
Clarinet 3
Flauta travessera 3
Saxòfon 1
Fagot 1
Oboé 3
Trompa 1
Trompeta 6
Trombó 4
Tuba-bombardí 2
Percussió 1
Piano 2
Violí 5
Viola 4
Violoncel 5
Contrabaix 4

Informació i inscripció per a l’accés a primer curs

Informació i inscripció per a l’accés a altres cursos

 

SOL·LICITUD D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES  PROFESSIONALS DE MÚSICA (Annex IV)

SOL·LICITUD D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA PER A L’ALUMNAT AMB EDAT MENOR DE L’ORDINÀRIA (Annex II)

INFORME D’EXCEPCIONALITAT 

 

Davant els dubtes que puguen sorgir també podeu telefonar al:

962 731 416 (horari d’11:00h a 13:00h i de 17:00 a 20:00h)

o bé al correu centredestudis@umbenaguasil.es

 

CONTINGUTS TERMINALS I CRITERIS D’AVALAUCIÓ DE LES ASSIGNATURES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Llenguatge Musical Anàlisi Harmonia Hª de la Música Acompanyament
Clarinet Flauta travessera Oboé Fagot Saxòfon
Trompa Trompeta Trombó Tuba Percussió
Violí Viola Violoncel Contrabaix Piano complementari
    Piano