Proves d’accés

CONTINGUTS TERMINALS I CRITERIS D’AVALAUCIÓ DE LES ASSIGNATURES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Llenguatge Musical Anàlisi Harmonia Hª de la Música Acompanyament
Clarinet Flauta travessera Oboé Fagot Saxòfon
Trompa Trompeta Trombó Tuba Percussió
Violí Viola Violoncel Contrabaix Piano complementari
    Piano    

Davant els dubtes que puguen sorgir també podeu telefonar al:

962 731 416 (horari d’11:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h)

o bé al correu centredestudis@umbenaguasil.es