INFORMACIÓ CURS 2022-2023

Als següents enllaços trobareu tota la informació del pròxim curs

ESCOLA DE MÚSICA

 

PROJECTE EDUCATIU

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2022-2023 

 

 INFORMACIÓ CURS 2022-2023

Sol·licitud de nova matrícula Escola de Música 2022-2023

 

 Horari provisional Escola de Música 2022-2023

 

CENTRE AUTORITZAT PROFESSIONAL DE MÚSICA

Sol·licitud de nova matrícula Centre Autoritzat Professional de Música 2022-2023

Horari provisional Centre Autoritzat Professional de Música 2022-2023

Llistats Ordre de matrícula Centre Autoritzat Professional de Música Curs 2022-2023

 

PROCEDIMENT PER A LA MATRÍCULA 

Si ja eres alumne/a del Centre d’Estudis:

La renovació de la matricula serà automàtica. En cas de no continuar, es comunicarà a la secretaria del centre mitjançant correu electrònic a l’adreça centredestudis@umbenaguasil.es i nums. de telf. 962 731 416 abans del 17 de juny.

Si encara no eres alumne del Centre d’Estudis:

La inscripció es farà emplenant els següents documents (disponibles a la web) i s’enviarà a l’adreça de correu centredestudis@umbenaguasil.es

  • Document de nova matrícula a l’Escola de Música o al Centre Autoritzat.
  • DNI o document acreditatiu original de l’edat (llibre de familia).
  • Títol de Família Nombrosa, si procedeix.
  • Pagament de taxes

El pagament de taxes es farà al següent número de compte: ES85 0030 3062 5500 0026 3271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

ATENCIÓ: La nova matrícula durant el mes de juny a l’escola de música, tindrà un descompte d’un 25%. Al mes de juliol tindrà un descompte del 15%. A més a més, també hi han altres ofertes addicionals en la matrícula i en les mensualitats segons l’especialitat instrumental!

Més informació: 962 731 416 

CORREUS ELECTRÒNICS PROFESSORAT