ESCOLA DE MÚSICA

Als següents enllaços trobareu tot tipus d’informació d’interés.

PROJECTE EDUCATIU

Calendari curs 2023 – 2024

 CURS 2024/2025

Sol·licitud de nova matrícula Escola de Música 2024-2025

Informació general curs 2024-2025

Horari provisional escola de música curs 2024 – 2025

PROCEDIMENT PER A LA MATRÍCULA 

Si ja eres alumne/a del Centre d’Estudis:

La renovació de la matricula serà automàtica. En cas de no continuar, es comunicarà a la secretaria del centre mitjançant correu electrònic a l’adreça uniomusical@umbenaguasil.es o telf. 962 731 416 abans del 21 de juny.

Si encara no eres alumne del Centre d’Estudis:

La inscripció es farà emplenant els següents documents (disponibles a la web) i s’enviarà a l’adreça de correu uniomusical@umbenaguasil.es

  • Document de nova matrícula a l’Escola de Música o al Centre Autoritzat.
  • DNI o document acreditatiu original de l’edat (llibre de familia).
  • Títol de Família Nombrosa, si procedeix.
  • Pagament de taxes

El pagament de taxes es farà al següent número de compte: ES85 0030 3062 5500 0026 3271. En les dades de la transferència deurà constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el que es matricula.

Important: La matrícula durant els mesos de maig fins juliol a l’escola de música (incloent la renovació), tindrà diferents descomptes. Un descompte d’un 25% als mesos de maig i juny i del 15% al mes de juliol. A més a més, també hi han altres ofertes addicionals en la matrícula i en les mensualitats segons l’especialitat instrumental!

Més informació: 962 731 416