Proves d’accés

PROVES D´ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS A PRIMER CURS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

INFORMACIÓ PROVES D’ACCÉS A ALTRES CURSOS D’ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

IMPRÉS INSCRIPCIÓ: ANNEX IV

Informe d’excepcionalitat

Primera Convocatòria

LLISTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS

CALENDARI

PROCEDIMENTS

Ensenyaments professionals
1a convocatòria
Ensenyaments professionals
2a convocatòria
Inscripció 6 a 17 de maig 5 a 8 de juliol
Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos 20 de maig 9 de julio
Reclamació a les llistes provisionals d’admesos i exclosos 21 a 23 de maig 10 a 12 de juliol
Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos 24 de maig 15 de juliol
Realització de les proves 28 de juny 23 de juliol
Publicació resultats provisionals 2 de juliol 24 de juliol
Reclamació als resultats provisionals 3 a 5 de juliol 25 a 29 de juliol
Publicació definitiva dels resultats 9 de juliol 30 de juliol

CONTINGUTS MÍNIMS I CRITERIS D’AVALAUCIÓ DE LES ASSIGNATURES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

Llenguatge Musical Anàlisi Harmonia Hª de la Música Acompanyament
Clarinet Flauta travessera Oboé Fagot Saxòfon
Trompa Trompeta Trombó Tuba Percussió
Violí Viola Violoncel Contrabaix Piano complementari
    Piano    

Davant qualsevol dubte també podeu telefonar al:

962 731 416 (en horari d’11:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h)

o bé escriure al correu centredestudis@umbenaguasil.es